Ethical Property

Over ons

Ontstaansgeschiedenis van Mundo en Ethical Property Europe

Het idee voor Mundo-a ontstond een paar decennia geleden bij enkele Antwerpse vzw's actief rond duurzaamheid, natuur of milieu. 

Sinds de jaren 90 al koesterden het Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE)en hetPassiefhuis Platform, nu PIXII genaamd, het idee om in gezamenlijke kantoren te huisvesten. Ze beoogden om gelijkgezinde organisaties onder één dak te verenigen en, geïnspireerd door het Mundo-b project te Brussel, beriepen zich, samen met EcoHuis, op het gespecialiseerde Ethical Property Europe om samen een gelijkaardig project in regio Antwerpen te ontwikkelen.

Ethical Property Europe streeft een dubbel doel na:

  • het opzetten en beheren van kantorencentra voor actoren werkzaam in de maatschappelijke verbetering; 
  • en tegelijk een alternatief, ethisch investeringsproduct aanbieden aan geldschieters en beleggers.

In tegenstelling tot de drie andere Mundo-centra in België, die het resultaat zijn van zware renovatiewerken, is Mundo-a in Antwerpen volledig nieuwbouw, van de hand van architectuurwedstrijdwinnaar B-architecten. Hierdoor is Mundo-a een topvoorbeeld van ecologische en duurzame bouwkunde. 

close

Ethical Property Europe

Ethical Property Europe is een unieke vorm van ethisch investeren. We kopen panden en maken er centra van waar allerlei organisaties uit het maatschappelijk middenveld samenkomen onder één dak, zodat ze ideeën en vaardigheden kunnen uitwisselen. Deze Mundo-centra worden zo kernen van maatschappelijke verandering.

De in onze centra gehuisveste organisaties genieten van redelijke huurprijzen, flexibele huurvoorwaarden, en aan hun eigen noden aangepaste kantoorruimtes en voorzieningen. De centra zijn geoptimaliseerd op het gebied van energieverbruik, afvalverwerking, mobiliteit en de beperking van het gebruik van schadelijke materialen.

De investeerders hebben het voordeel van een veilige vastgoed-investering die bovendien bijdraagt aan sociale verandering.

Momenteel zijn er drie Mundo-centra in België, en er zullen er in de komende jaren nog verschillende bijkomen. Op lange termijn werken we naar een netwerk van centra in heel Europa, in samenwerking met onze zusterondernemingen in Groot-Brittanië en Frankrijk (zie Ethical-familie).

close

Geschiedenis

Ethical Property Europe werd in 2008 onder impuls van een aantal Belgische organisaties opgericht.  Deze organisaties hadden als doel een gebouw te verwerven en te renoveren om hun kantoren op een unieke plaats te vestigen dat ook hun imago zou kunnen weerspiegelen. De organisaties hebben zich in de coöperatieve Huis van de Duurzame Ontwikkeling verenigd, en Ethical Property is net daarna tot stand gekomen. Met verenigde krachten vonden, kochten en verbouwden we Mundo-b, het eerste centrum van Ethical Property Europe, vlak bij de Europese wijk in Brussel.
Mundo-b ging open in 2009 open, na een renovatiewerf die een 15-tal maanden duurde.
In 2010 kwam er een tweede centrum, Mundo-n in Namen. In 2014 opende Ethical Property Europe Mundo-j, een tweede centrum in Brussel. Er komen ook Mundo-centra in Antwerpen en Gent.

Buiten België investeerde Ethical Property Europe in een gelijkaardig initiatief in Frankrijk, Étic. De bedoeling is om op de lange termijn een netwerk van centra over heel Europa te creëren.

close

Onze missie

Ethical Property is een internationale familie van organisaties die zich allemaal als doel hebben gesteld om op de meest mens- en milieuvriendelijke manier met vastgoed om te gaan. We schaven voortdurend onze definitie daarvan bij, zetten de principes om in de praktijk, en inspireren anderen om hetzelfde te doen.

Het bedrijf wil een voortrekkersrol opnemen in het ontwikkelen van vastgoedinvesteringen die zowel financieel als voor de maatschappij en het milieu winst opleveren, en het werk van het maatschappelijk middenveld ondersteunen door organisaties die zich inzetten voor een betere wereld eerlijke, betaalbare huurprijzen en diensten aan te bieden.

Het bedrijf baseert zijn werking eerst en vooral op de morele waarden waar ook onze aandeelhouders en onze Raad van Bestuur achter staan. Bij beslissingen over de werking en het beheer hoort steeds een nauwkeurige overweging van de ethische, sociale en milieu-gevolgen van wat we doen, en die wegen even zwaar door als de financiële consequenties.

Onze rekeningen, die ieder jaar gepubliceerd worden in onze Jaarverslagen, zijn opgedeeld in sociale, financiële en milieu-rekeningen. Dat maakt van Ethical Property Europe een bedrijf met een echte, eerlijke en transparante 'triple bottom line'.

Onze investeerders staan met volle overtuiging achter een bedrijf dat het niet enkel op financieel goed doet, maar dat bovendien ethische waarden centraal stelt.

Tevreden huurders zijn de belangrijkste opdracht voor ons personeel. Daarom gaan we op een flexibele, vriendelijke en open manier met hen om.

Het is vooral belangrijk onze kernwaarden te blijven bewaken nu het bedrijf steeds groter wordt, ook in een veranderende conjunctuur. De Raad van Bestuur vindt het zeer belangrijk om het ethische aspect van de Ethical Property-familie te behouden. Dat is vervat in een reeks basisprincipes waarin de ethische normen beschreven staan die alle leden van de Ethical Property-familie in acht dienen te nemen.

close

Ons team

Frédéric Ancion

Algemeen directeur
Beheer van het bedrijf Ethical Property Europe
Ontwikkeling in België en daarbuiten

Peter Dirkx

Operationeel directeur
Toezicht op de algemene werking van de Mundo-centra
02 894 4601
peter@ethicalproperty.eu

Thierry Lampe

Facility Manager
Technisch beheer van de Mundo centra

02 894 46 62

thierry@ethicalproperty.eu

Marie Laure De Hemptinne

Communicatieverantwoordelijke, beheer en administratie
Assistent van de operationele directeur
02 894 4604

Elise Stouffs

Financieel beheer
Financiën en human ressources van de Mundo-centra
Milieubeheer van de Mundo-centra
02 894 4665

Werken bij Ethical Property Europe

Nieuw :

De Mundo-centra voor verenigingen zoeken een verantwoordelijke commercialisatie en communicatie M/V

Ethical Property Europe is een klein, maar snel groeiend bedrijf. We hebben regelmatig nieuwe veelzijdige collega's nodig die zich op lang termijn willen inzetten voor maatschappelijke verandering.

Wij zijn momenteel op zoek naar een verantwoordelijke communicatie en commercialisatie (zie offerte in bijlage)

  • We zijn  steeds geïnteresseerd in mensen die ons team willen versterken. Als u graag bij Ethical Property Europe komt werken, neem dan zeker contact met ons op. Stuur uw CV samen met een motivatiebrief naar Marie-Laure de Hemptinne. We houden u dan op de hoogte als er een geschikte vacature is.

 

Documents

close